Cookies

Wij gebruiken op de website van aap noot ease een paar cookies om ervoor te zorgen dat wij ons werk kunnen doen en de site optimaal draaiende blijft.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op jouw harde schrijf van de computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Zo kan een website bijvoorbeeld zien dat je ingelogd bent.

Wij gebruiken diverse cookies:

  • We plaatsen een cookie om voor je volgende bezoek te onthouden dat je de cookies wel/niet accepteert.
  • Cookies van Google Analytics verzamelen gegevens over je surfgedrag. Zo kunnen wij de statistieken van de website inzien. De gegevens worden anoniem verzameld. 
  • Het kan zijn dat de websites van derden die je via de links op onze website bezoekt gebruik maken van andere cookies.

Heb je nog vragen over de cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij van aap noot ease, vinden jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen dan ook nooit persoonsgegevens vragen of opslaan tenzij jij er zelf voor kiest iets met ons te delen.

Wanneer je de aap noot ease website bezoekt  wordt je bezoek anoniem bijgehouden door de plugin Google Analytics. Zo kunnen wij onze website beter maken en blijft tegelijkertijd jouw privacy gewaarborgd. Je communiceert met de server via een beveiligde SSL verbinding.
Je kunt de website van aap noot ease gebruiken zonder verdere gegevens aan ons te verstrekken.

Indien je meer informatie wilt ontvangen of je aan wilt melden voor een workshop, is het noodzakelijk om gegevens te delen. (zoals je naam en email adres) Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om.

Als je ons een email stuurt bewaren we je bericht maximaal 5 jaar in onze inbox, zodat we je goede service kunnen bieden als je ons in de toekomst mailt.

We houden je gegevens graag zoveel mogelijk binnen de muren van aap  noot ease. Dit alles onder ons toezicht op webservers binnen de EU. Soms zijn we genoodzaakt om gegevens (zoals je IP adres) te delen met derden in verband met veiligheid of het kunnen leveren van diensten. Denk hierbij aan bedrijven die meehelpen met het onderhoud aan de server of docenten die werken voor aap noot ease.

We delen nooit meer gegevens dan nodig is om een dienst te leveren. We delen gegevens altijd in lijn met de Europese regelgeving en natuurlijk wanneer hiervoor een wettelijke verplichting geldt.

Indien je vragen of opmerkingen hebt ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens op onze site, kun je altijd contact met ons opnemen.

Je hebt het recht om je opgeslagen persoonsgegevens en voorkeuren bij aap noot ease in te zien, aan te laten passen en/of permanent te laten verwijderen. 

Tevens heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevensals je er met ons niet uit komt.

Privacy

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links en de muziek uit het filmpje (@Bensound), zijn eigendom van aap noot ease. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van aap noot ease. Dit geldt tevens voor beeldmateriaal van workshops/lessen en lesmateriaal. 
Indien men beeldmateriaal publiceert, vermeld dan altijd onze organisatie met hyperlink.

De op deze website getoonde informatie wordt door aap noot ease met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. aap noot ease behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Aan de informatie op de aap noot ease website en vanuit workshops kunnen geen rechten worden ontleend. aap noot ease sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door aap noot ease ontwikkelde content of workshops/lessen.

Indien men workshops/lessen afneemt van aap noot ease, gaat men akkoord met bovenstaande informatie.